KHU CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI LAMER RESIDENCE 2018-12-23T10:55:05+00:00

Mô tả dự án

Khu Chung Cư Nhà Ở Xã Hội Lamer Residence

Bình Định, Việt Nam

Phạm vi công việc : Tổng Thầu

  • Diện tích đất   : 12.163m2

  • Mật độ xây dựng chung: 49.1%

  • Tầng cao: 12 tầng và 18 tầng