EUROWINDOW RIVER PARK 2018-12-23T10:47:29+00:00

Mô tả dự án

EUROWINDOW RIVER PARK

Đông Anh – Đông Hội, Hà Nội, Việt Nam

Nội dung thực hiện: Thi công 2 block 30-33 tầng

Thời gian thực hiện: 2017-2020

Tổng giá trị hợp đồng: 430 tỷ đồng