EUROWINDOW RIVER PARK 2022-12-26T09:18:57+00:00

Mô tả dự án

EUROWINDOW RIVER PARK

Địa điểm: Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam

Quy mô dự án:

  • Block 5B2: 2 tầng hầm và 30 tầng trên. Tổng diện tích sàn là 56,268 m2

  • Block 5B3: 3 tầng hầm và 33 tầng trên; tổng diện tích sàn là 83,485 m2

  • 5B5: 16 căn biệt thự tứ lập và 22 căn biệt thự song lập.

Phạm vi công việc: Cung cấp và thi công xây dựng phần thô và hoàn thiện.

Giá trị hợp đồng: 407.1 Tỷ VNĐ

Thời gian thi công: 2018-2019