KHU ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG 2017-12-16T09:04:26+00:00

Mô tả dự án

KHU ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG

Bình Dương, Việt Nam

Nội dung thực hiện: Thi công hoàn thiện 17 biệt thự vườn, Thi công hoàn thiện 25 nhà phố liền kề

Thời gian thực hiện: 2016-2017